Expansie

Het hoogste doel dat u ongetwijfeld voor ogen heeft voor uw formule, is het uitrollen van zoveel mogelijk succesvolle vestigingen. Zo kunt u een optimale marktdekking realiseren voor uw branche. U zit echter met de vraag welke locaties geschikt zijn voor een nieuwe winkel. MCR Retailminds ondersteunt u graag om de antwoorden te vinden.

Witte Vlekkenplan

Aan een goede expansie gaat een duidelijke strategie ten grondslag. Deze strategie wordt gevormd op basis van vooraf onderzochte, maar ook onderling afgesproken parameters. Voor het zoeken naar parameters kunt u gebruikmaken van onze online applicaties, zoals: de Quickscan, de Distributieve Analyse en de Exclusieve Gebieden Analyse. Wij raden u echter in het bijzonder aan het Witte Vlekkenplan door ons te laten uitvoeren, om in kaart te brengen in welke gebieden ruimte is voor een vestiging van uw formule, ofwel waar zich exclusieve gebieden bevinden.

Werkwijze opstellen Witte Vlekkenplan

Wij brengen de bestaande vestigingen van de organisatie in beeld en verdelen dit onder naar soort en type:

Stap 1
Allereerst ‘vullen’ we Nederland vanuit de grote winkelgebieden. Bij zo’n groot winkelgebied hoort een relatief groot verzorgingsgebied. Klanten zijn veelal passanten zonder een lokale binding, maar bezoeken het winkelgebied om zijn regionale functie en veelzijdige aanbod. Locaties zijn hier vaak uitgezocht op hogere passantenstromen. Winkeluitstraling en dagacties zijn van belang om klanten binnen te lokken.

Stap 2
Vervolgens brengen we de vestigingen in de kleinere omringende winkelgebieden met een meer lokale functie in beeld. De klant komt hier met een specifiek aankoopvraagstuk naar de winkel. Klanten zijn hier vaste- en regelmatig terugkerende klanten. In deze winkelgebieden is het van belang dat de ondernemer binding krijgt met zijn klantenkring en ze via (sociale)media constant op de hoogte houdt van zijn acties en aanbod.

Stap 3
Als we alle vestigingen hebben gecategoriseerd en in kaart hebben gebracht, ontstaat er een beeld van de dekking van de organisatie(s) over Nederland heen. Drie vraagstukken kunnen dan worden ingevuld:

  • Welke winkellocaties bieden voldoende potentie maar hebben nog geen verkooppunt van de organisatie? Van deze winkellocaties worden alle aanbieders in beeld gebracht, zodat een actief acquisitieplan kan worden opgesteld.
  • Welke winkelgebieden hebben potentie voor meerdere vestigingen van de organisatie, maar zijn daarin nog niet voorzien?
  • Welke winkelgebieden hebben een oververtegenwoordiging vanuit deze specifieke branche en zijn hier vestigingen van de organisatie aanwezig? In dat geval heeft de organisatie haar potentiële toekomstige probleemgevallen in beeld en kan zij hierop een actieplan maken.

Stap 4
Wij werken het Witte Vlekkenplan volledig uit per voorgestelde locatie in kaarten, demografische aspecten, bestedingscijfers, et cetera. Vervolgens rangschikken we de potentiële winkellocaties naar prioriteit.

Stap 5
De vervolgstap op het Witte Vlekkenplan is ons vestigingsplaatsonderzoek ofwel Territorium Analyse®. Hierin wordt aangegeven welke omzet daadwerkelijk haalbaar is op de desbetreffende winkellocaties zoals aangegeven in het Witte Vlekkenplan.

Neem direct contact op!

Gratis demo en cursus online applicaties

Bij elke online applicatie hoort een gratis demo en cursus. Wij leggen u graag helder uit hoe onze tools werken. Wanneer u besluit een abonnement te nemen, kunt u ons na de cursus uiteraard zo vaak als u wenst bellen om advies voor uw locatieonderzoek.

Vraag naar meer informatie ▸
Scroll naar boven