unieke
inzichten

uitgebreid
locatieonderzoek

Een halve eeuw
gezamenlijke ervaring

Vraag & aanbod

Een gedegen locatiestrategie brengt vraag en aanbod in beeld met behulp van een koopstromenonderzoek. Met een koopstromenonderzoek kunt u op voorhand vaststellen wat de herkomst is van de euro’s, die in uw nieuwe winkel zullen worden uitgegeven. Zo brengt u het koopgedrag van consumenten in beeld. MCR Retailminds heeft voor dit vraagstuk de Klantenherkomstanalyse ontwikkeld. Daarnaast zijn de Distributieve Analyse en de Quickscan geschikt om inzichtelijk te maken waar vraag en aanbod zich bevinden.

Klantenherkomstanalyse, wat is dat?

De Klantenherkomstanalyse stelt een exact verzorgingsgebied van uw winkel vast. Samen met de omzet van de winkel kan daarmee een marktaandeel worden uitgerekend. Een marktaandeel is een indicator van de werkelijke prestatie van uw winkel. Dit marktaandeel kan vervolgens in de tijd worden gevolgd. Ook kunt u meerdere winkels met elkaar vergelijken op basis van de ontwikkeling van het marktaandeel.

Aantrekkelijkheid aanbod winkelgebied

Een klant is bereid langer te reizen om zijn behoefte (doen van aankopen of ‘shoppen’) te bevredigen, naarmate het aanbod in een winkelgebied of in een winkel aantrekkelijker is. De reistijd van een klant kan worden gezien als de inspanning die geleverd wordt om deze behoefte te bevredigen. Deze inspanning is voor iedere branche verschillend. Maar naarmate de behoeften of de verwachtingen van een klant bevredigd of overtroffen worden neemt de bereidheid tot reizen een volgende keer toe, oftewel, nemen de inspanningen toe.

Prestatie winkelgebied

Zolang de toegenomen inspanningen niet op incidenten zijn gebaseerd, zal de gehele clientèle dezelfde ervaringen delen en kan de inspanning van een klant worden vertaald als prestatie van de winkel en ondernemer, of als prestatie van het winkelgebied. Om de prestatie van uw winkelgebied in kaart te brengen voor wat betreft de clientèle, dient u in beeld te brengen waar de klanten vandaan komen. Hoe groter de besteedde reistijd, hoe groter een verzorgingsgebied en de kansen op commercieel succes. De te hanteren methodiek is eenvoudig: van een statistisch representatief[1] deel van de klanten dient bij afrekenen de postcode gevraagd te worden.

Concentratie doelgroep

Wanneer de klantenherkomst is geïnventariseerd, zal met behulp van onze algoritmes blijken waar in het verzorgingsgebied de grootste concentraties klanten wonen. Immers, een winkel richt zich op een bepaalde doelgroep en wanneer de marketing juist wordt uitgevoerd komt de doelgroep overeen met de klantengroep. Ook kan blijken dat u een andere groep klanten over de vloer krijgt dan u had verwacht.

Folderverspreiding

Behalve een inzicht in mogelijke verschillen in doelgroep en klantengroep, krijgt u na de Klantenherkomstanalyse inzicht in het nut van eventuele folderverspreiding. Lacunes tussen de verspreidingsgebieden en de werkelijke herkomst, stellen de ondernemer in staat hierin te optimaliseren.

Klantenherkomstonderzoek voor meerdere winkels

Wanneer u een winkelketen heeft, met meerdere actieve winkels en voor allen een klantenherkomstonderzoek uitvoert, bent u in staat met behulp van de geavanceerde algoritmes van deze tool, de onderlinge verschillen tussen de winkels vast te stellen, beter te verklaren en het businessmanagement hierop af te stemmen.

Binnen deze benchmark kunnen verschillen in prestaties tussen bijvoorbeeld franchise- en companystores inzichtelijk worden gemaakt, de beste typen winkelgebieden voor de formule gekozen worden en, last but not least, aannames welke worden gedaan bij de planning van nieuwe winkels kunnen worden gebaseerd op daadwerkelijk gemeten parameters.

Klantenherkomstanalyse regelmatig uitvoeren

De Klantenherkomstanalyse is een momentopname. Op zich kan de ondernemer, franchisemanager of commercieel directeur met de uitkomsten al beleid bepalen. Interessanter wordt het wanneer klantenherkomstanalyse op regelmatige basis plaatsvindt, zodat de ontwikkeling van de verschillende indicatoren duidelijk wordt en er behalve beleid ook monitoring mogelijk is op basis van werkelijke gegevens.

[1] Statistisch representatief is voor winkels een aantal van 385 meewerkende respondenten.

Home Sfeerfoto MCRretailminds

Gratis demo en cursus

Ook voor de Klantenherkomstanalyse geldt dat u een gratis demo kunt aanvragen. Wanneer u besluit een abonnement te nemen, kunt u ons na de cursus uiteraard zo vaak als u wenst bellen om advies voor uw locatieonderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten